Hľadáte spoľahlivú účtovníčku, potrebujete viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo pre Vašu firmu? Účtovníctvo Bratislava Vám ponúka bezproblémové vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v Bratislave. Externé účtovníctvo Vám ušetrí čas a peniaze. Nechajte si vypracovať cenovú ponuku pre Vašu firmu.

Externého vedenia účtovníctva

Založili ste si firmu, živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) a rozhodujete sa či zamestnať kvalifikovaného účtovníka alebo zveriť vedenie účtovníctva externej firme.

Náklady spojené s interným vedením účtovníctva
Tu je niekoľko nákladov, ktoré sú spojené so zamestaním internej účtovníčky alebo účtovníka.
  • mesačný plat účtovníka + odvody, mzdová agenda
  • zriadenie pracovného miesta pre účtovníka - PC, tlačiareň, telefón, kancelársky stôl, stolička...
  • software na vedenie účtovníctva, školenie na software a náklady na implementáciu
  • školenia pre účtovníkov - neustále sa meniace zákony vyžadujú pravidelné školenia, ktoré pre Vás predstavujú ďalšie náklady.
  • ďalšie náklady - za telefón, odbornú literatúru, kanceláriu (namiesto účtovníka tam môžete mať ďalšieho zamestnanca vo Vašom obore podnikania)
V prípade externého účtovníctva všetky tieto náklady a ďalšie povinnosti súvisiace z interným zamestnancom odpadajú. Vy sa tak môžete sústrediť na svoje podnikanie, na ktoré Vám ostane viac času a peňazí. Žiadne PN-ky, dovolenky a zháňanie náhrady, zaplatíte iba vopred dohodnutú sumu - faktúru, ktorá je pre Vás daňovo uznaným nákladom.

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku na externé vedenie účtovníctva.
Zabezpečíme pre Vás vedenie jednoduchého účtovníctva, vedenie podvojného účtovníctva, vedenie mzdového účtovníctva.